Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Cựu chiến binh xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Cựu chiến binh xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

  Tác giả bài viết: Lê Thị Nghệ - Khoa Xây dựng Đảng

        Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Cựu chiến binh xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

         Thực hiện Kết luận số 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới". Trong những năm qua, hoạt động của Hội Cựu chiến binh xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã có sự phát triển toàn diện, giành được nhiều kết quả to lớn và quan trọng, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đa số cựu chiến binh giữ vững và phát huy được phẩm chất " Bộ đội cụ Hồ" trong điều kiện mới; nhiều hội viên cựu chiến binh được tín nhiệm bầu vào cấp uỷ Đảng, tham gia chính quyền, đoàn thể ở địa phương; đã phát huy được vai trò gương mẫu, tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh toàn diện.

         Hội Cựu chiến binh xã Hà Mòn luôn xác định công tác vận động cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu và cũng là nguyện vọng của các hội viên cựu chiến binh. Hội thường xuyên quán triệt quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho hội viên cựu chiến binh; tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ xã và Nghị quyết của Đảng các cấp, với tinh thần thái độ nghiêm túc, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tư tưởng, tình cảm của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh.

         Hội đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng, tích cực tham gia nhiều hoạt động góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp. Thông qua Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 có 4 đồng chí là hội viên được bầu vào cấp ủy, 1 đồng chí được bầu làm phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 1 đồng chí được bầu làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, 1 đồng chí được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 1 đồng chí làm trưởng công an, có 7 đồng chí được bầu làm Bí thư, phó bí thư chi bộ, có 6 đồng chí được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 và có 18 đồng chí tham gia công tác đoàn thể từ xã đến thôn. Đây là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm của tổ chức Hội đối với Đảng, chính quyền và nhân dân.

         Hội thường xuyên động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã phối hợp với các đoàn thể, ký ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội huyện cho hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hiện nay có trên 100 hộ vay với tổng số dư nợ trên 2 tỷ đồng. Ngoài ra Hội đã tham gia quản lý 3 tổ vay vốn dư nợ 2,4 tỷ đồng. Hoạt động đóng góp xây dựng quỹ chi hội cũng được đẩy mạnh, đến nay tổng số quỹ các chi hội trên 170 triệu đồng, bình quân 1 hội viên 854.000 đồng, số tiền trên cho vay giải quyết việc làm cho 20 lao động.

         Về đời sống, kinh tế gia đình hội viên hiện nay, với tổng số gia đình hội viên 186 hộ, trong đó hộ có nhà xây cơ bản kiên cố là 186/186, thu nhập bình quân mỗi hộ/ năm gần 200 triệu đồng. Nhìn chung cựu chiến binh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết tương thân, tương ái giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế thực hiện chương trình giảm nghèo phát triển kinh tế bền vững.

         Ngoài việc vận động xây dựng quỹ Hội, trong năm 2019 Hội đã vận động hội viên đóng góp được gần 9 triệu đồng để phục vụ việc thăm hỏi khi hội viên ốm đau, phúng viếng khi hội viên qua đời. Ngoài ra, cán bộ, hội viên còn tham gia đóng góp, ủng hộ quỹ nghĩa tình đồng đội, quỹ da cam, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ vì trường sa thân yêu gần 6 triệu đồng, số tiền trên đã nộp về xã và Hội Cựu chiến binh huyện .

         Hội tích cực tuyên truyền, vận động  cán bộ, hội viên Cựu chiến binh phát huy vai trò gương mẫu, tham gia các cuộc vận động, các phong trào của địa phương. Các hộ gia đình hội viên đã đóng góp tiền và trên 500 ngày công làm đường giao thông nông thôn.

         Về nếp sống văn hóa trong việc tang lễ: Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Hội Cựu chiến binh huyện, Thường trực Đảng ủy xã về thực hiên mô hình lễ tang ở khu dân cư, Hội luôn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả mô hình lễ tang “ Ba không” (không để quá 36 giờ, không rải tiền, giấy trên đường đưa tang, không tổ chức ăn uống linh đình trong và sau khi đưa tang về). Mô hình luôn được người dân và hội viên hưởng ứng tích cực. 

         Bên cạnh đó, Hội thường xuyên phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể, tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Nhiều hoạt động  được tổ chức Hội và Đoàn thanh niên thực hiện như nói chuyện truyền thống, kể chuyện gương chiến đấu của các anh hùng liệt sỹ, tổng số 10 buổi có 500 lượt thanh niên và học sinh tham gia, đã để lại những dấu ấn tốt đẹp về lịch sử hào hùng của dân tộc, về sự cống hiến lớn lao và sự hy sinh cao cả của cha ông, có tác dụng giáo dục sâu sắc đến nhận thức và hành động của tuổi trẻ; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục truyền thống với thực hiện pháp luật, vận động phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên và học sinh.

         Hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành, đoàn thể tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức thực hiện ký kết, phối hợp chương trình hành động, tạo điều kiện giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. Trên cơ sở đã ký kết với các ngành, đoàn thể Hội đã thường xuyên chủ động đề xuất với các ngành đẩy mạnh các hoạt động và tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, tạo những chuyển biến tích cực trong các phong trào, các hoạt động.

         Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, động viên cựu quân nhân phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, tham gia đội tự quản, tham mưu cho cấp ủy chi bộ khu dân cư về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

         Với chức năng nhiệm vụ của Hội, cán bộ, hội viên đã xác định được nhiệm vụ phối hợp giáo dục truyền thống lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, không những đối với tổ chức Đoàn Thanh niên mà đối với tất cả các em học sinh, những đồng chí đã hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Hội đã làm tốt công tác đón nhận đoàn viên thanh niên từ các trường về sinh hoạt hè tại các Chi đoàn được Chi hội cựu chiến binh quản lý, phối hợp tổ chức sinh hoạt với nhiều nội dung phong phú phù hợp với lứa tuổi đoàn.

         Công tác xây dựng tổ chức Hội luôn được Hội quan tâm. Cán bộ, hội viên Cựu chiến binh luôn giữ vững tư tưởng, kiên định lập trường, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cùng Đảng bộ, chính quyền  giữ vững ổn định chính trị, xã hội để phát triển kinh tế, xây dựng xã Hà Mòn ngày càng giàu mạnh, phấn đấu đạt xã anh hùng lao động trong thời ký đổi mới.

         Công tác kiểm tra giám sát bảo đảm đúng kế hoạch. Ban Kiểm tra luôn được kiện toàn đủ số lượng, chất lượng, hoạt động của Ban kiểm tra thực hiện theo đúng quy chế,  nội dung kiểm tra đảm bảo được yêu cầu thường xuyên, kịp thời, chính xác.

         Hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt và hoạt động của Hội. Thực hiện quy chế dân chủ thường xuyên, lắng nghe ý kiến của cấp trên, hội viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để hoạt động tạo thành sức mạnh tổng hợp hoàn thành nhiệm vụ chung và xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Duy trì chế độ sinh hoạt theo đúng điều lệ quy định, nâng cao chất lượng.

         Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì trong nội dung hoạt động của Hội Cựu chiến binh xã Hà Mòn còn một số tồn tại, hạn chế như:

         Hoạt động của một số chi hội có lúc nặng về hình thức, việc tổ chức sinh hoạt chi hội chưa được thường xuyên, chưa coi trọng nội dung, chất lượng sinh hoạt. Công tác tham mưu cho cấp ủy chi bộ có lúc thiếu chủ động đề xuất những vấn đề có liên quan đến công tác Cựu chiến binh. Việc phát hiện và nhân điển hình vẫn còn hạn chế.

         Công tác phát triển kinh tế tăng hộ khá, giàu, tuy có tăng nhưng chưa đáng kể; việc chuyển giao khao học kỹ thuật còn chậm; mô hình phát triển kinh tế nhỏ lẻ chưa đi sâu vào chuyên canh; sản xuất hàng hoá chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường, thiếu ổn định, tình hình dịch bệnh và nhiều rủi ro khác thường xuyên xảy ra chưa được dự báo và lường trước được.

         Việc tham mưu và triển khai các chương trình công tác Hội, nghị quyết của Hội cấp trên và của Đảng ủy còn lúng túng, chưa kịp thời.

         Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, quy hoạch cán bộ thiếu tính kế thừa. Trình độ năng lực của một số đồng chí cán bộ hội còn hạn chế, nội dung sinh hoạt sơ sài, thông tin tuyên truyền cho hội viên có lúc chưa kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của ban kiểm tra còn hạn chế, chưa chủ động. 

         Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh xã Hà Mòn, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

         Thứ nhất, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên, cựu chiến binh.

         Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương cho hội viên, cựu chiến binh; chăm lo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với hội viên cựu chiến binh. Động viên anh chị em hội viên giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc sống đời thường, làm tốt nghĩa vụ công dân, góp phần chăm lo bảo vệ những quyền lợi chính đáng, hợp pháp của anh chị em hội viên, giúp nhau có cuộc sống lành mạnh, no ấm.

         Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, cựu chiến binh cần được chú trọng, đổi mới cả nội dung và hình thức. Qua đó, Hội sẽ chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, chương trình công tác của Hội tới đông đảo cán bộ, hội viên, cựu chiến binh trong xã.

         Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong các cấp Hội và hội viên, cựu chiến binh.

         Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội.

         Thực tế cho thấy, nơi nào cán bộ năng động, làm việc trách nhiệm, nhiệt tình thì ở đó phong trào đạt hiệu quả; ngược lại nơi nào cán bộ làm việc không hết trách nhiệm, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ yếu thì phong trào sẽ ngày một yếu đi.

         Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở có phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội về chuyên môn, nghiệp vụ.

         Tập trung đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở. Trong đó, chú trọng đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ mới tham gia công tác Hội với nhiều hình thức như liên kết mở các lớp đào tạo chuyên môn; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức; mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ ở cơ sở …qua đó góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị và trang bị thêm kiến thức, kinh nghiệm nghiệp vụ công tác Hội, kiến thức khoa học kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở và cán bộ chi hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

         Thứ ba, xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt.

         Hội viên nòng cốt là những hội viên, cựu chiến binh đi đầu trong sản xuất kinh tế, trong xây dựng gia đình văn hóa, gương mẫu, tiên phong trong các hoạt động của địa phương. Từ trước đến nay, các hộ dân là hội viên của Hội Cựu chiến binh thường mạnh ai người ấy làm, quy mô sản xuất chỉ dừng lại ở nông hộ. Qua thực tiễn hoạt động cho thấy là phương thức cầm tay, chỉ việc hiệu quả và thiết thực nhất. Do đó, việc đưa đội ngũ cán bộ hội cơ sở, chủ các trang trại, gia trại, chủ doanh nghiệp... tập hợp thành lực lượng hội viên nòng cốt được xem là lực lượng trực tiếp đi đầu trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, mô hình mới vào sản xuất; đóng vai trò quan trọng trong công tác xây dựng các tổ hợp tác, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị theo định hướng của tỉnh.

         Thứ tư, đa dạng hóa nội dung và hình thức hoạt động của Hội.

         Thực hiện đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức hoạt động của Hội qua các buổi tuyên truyền, tập huấn, giao lưu, tọa đàm...

         Hội cần phối hợp chặt chẽ với cán bộ chi hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách của nhà nước tại địa phương liên quan trực tiếp đến hội viên; trong xây dựng chi hội phải  lấy các hội viên điển hình làm nòng cốt, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, tích cực xây dựng nếp sống văn minh trong mỗi cán bộ hội viên cựu chiến binh, làm tốt được các nhiệm vụ đó chính là nền tảng để xây dựng Hội vững mạnh.

         Cán bộ Hội từ xã đến các chi hội thường xuyên lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của anh chị em hội viên, cựu chiến binh. Với mục tiêu: lấy cơ sở hội và hội viên làm nền tảng, lấy giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của hội viên làm động lực, mục đích để tổ chức hoạt động, có như vậy mới có thể vận động hội viên, cựu chiến binh thực hiện hiệu quả các phong trào, hoạt động của Hội.

         Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội cựu chiến binh là hết sức cần thiết trong công tác xây dựng tổ chức Hội trong tình hình hiện nay. Thực hiện tốt các giải pháp nêu trên, Hội Cựu chiến binh xã Hà Mòn sẽ tạo được sự gắn kết trong hội viên, giữa hội viên với tổ chức hội, thu hút cựu chiến binh tham gia vào hội ngày càng đông, qua đó khẳng định được sự quan tâm, tin tưởng của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với tổ chức hội, uy tín của tổ chức Hội và sự yêu mến của nhân dân ngày càng được củng cố, nâng cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của địa phương./.

  Danh mục
  Tin nổi bật
  Tin liên quan
  Kết quả công tác Đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong 6 tháng đầu năm 2018

  Kết quả công tác Đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong 6 tháng đầu năm 2018

  Kết quả công tác Đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong 6 tháng đầu năm 2018
  Kết quả thực hiện Công tác đào tạo, bồi dưỡng Lý luận Chính trị của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum năm 2018

  Kết quả thực hiện Công tác đào tạo, bồi dưỡng Lý luận Chính trị của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum năm 2018

  Kết quả thực hiện Công tác đào tạo, bồi dưỡng Lý luận Chính trị của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum năm 2018
  Vài nét về công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong 06 tháng đầu năm 2019

  Vài nét về công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong 06 tháng đầu năm 2019

  Vài nét về công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong 06 tháng đầu năm 2019
  Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới ở xã Ya Ly(*), huyện Sa Thầy giai đoạn 2010 – 2020

  Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới ở xã Ya Ly(*), huyện Sa Thầy giai đoạn 2010 – 2020

  Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới ở xã Ya Ly(*), huyện Sa Thầy giai đoạn 2010 – 2020
  zalo
  Hotline