Tin nghiên cứu khoa học

Tin nghiên cứu khoa học
Trường Chính trị tỉnh Kon Tum họp Hội đồng thẩm định học phần “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương” thuộc chương trình Trung cấp Lý luận chính trị

Trường Chính trị tỉnh Kon Tum họp Hội đồng thẩm định học phần “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương” thuộc chương trình Trung cấp Lý luận chính trị

Trường Chính trị tỉnh Kon Tum họp Hội đồng thẩm định học phần “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương” thuộc chương trình Trung cấp Lý luận chính trị
Cán bộ, viên chức Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn

Cán bộ, viên chức Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn

Cán bộ, viên chức Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn
 Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2022

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TCT ngày 06/01/2023 của Trường Chính trị Kon Tum về hoạt động nghiên cứu Khoa học, tổng kết thực tiễn năm 2023, chiều ngày 05-4-2023, tại trường Chính trị tỉnh Kon Tum, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của Trường đã tổ chức tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Phát huy vai trò giảng viên Trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay” của nhóm tác giả Khoa Xây dựn
Hội thảo khoa học “Thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong phát triển nhanh, bền vững khu vực Tây Nguyên”

Hội thảo khoa học “Thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong phát triển nhanh, bền vững khu vực Tây Nguyên”

Sáng ngày 16/4, tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum, được sự đồng ý của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Kon Tum, Viện Văn hóa và Phát triển, Đề án 587 phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong phát triển nhanh, bền vững khu vực Tây Nguyên”. Đây là hoạt động nhằm phục vụ thực hiện đề tài khoa học trọng điểm cấp bộ “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong phát triển nhanh, bền vững khu vực Tây Nguyên” do Viện Văn hóa và Phát triển chủ trì thực hiện.
Tin nổi bật
zalo
Hotline