Công tác Đảng bộ

Công tác Đảng bộ
Hội nghị quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ tám BCH TW khóa XII và các văn bản liên quan

Hội nghị quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ tám BCH TW khóa XII và các văn bản liên quan

Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/ĐUK ngày 26-11-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, chiều ngày 07-12-2018, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Kon Tum phối hợp với Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tổ chức Hội nghị Quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các văn bản liên quan cho gần 240 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của hai đơn vị.
Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Sau gần một tháng làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (diễn ra từ ngày 22/10 đến ngày 20/11/2018) đã hoàn thành chương trình đề ra. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội biên soạn “Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV” để phục vụ công tác tuyên truyền sau kỳ họp
Hội nghị Học tập, Quán triệt chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Hội nghị Học tập, Quán triệt chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Hội nghị Học tập, Quán triệt chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2018

Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2018

Chiều ngày 30-01-2019, Đảng bộ trường Chính trị tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Đảng bộ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Công tác phát triển đảng viên nữ tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

Công tác phát triển đảng viên nữ tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

Công tác phát triển đảng viên nữ tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Kon Tum
Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Kon Tum học tập chuyên đề năm 2020 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Kon Tum học tập chuyên đề năm 2020 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Kon Tum học tập chuyên đề năm 2020 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tin nổi bật
zalo
Hotline