Nghiên cứu - trao đổi

Nghiên cứu - trao đổi
SUY NGHĨ TRÍ THỨC

SUY NGHĨ TRÍ THỨC

Đặng Thanh Long Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh Kon Tum “Tước hữu ngũ, sĩ cư kỳ liệt, Dân hữu tứ, sĩ vi chi tiên Có giang sơn, thì sĩ đã có tên, Từ Chu, Hán, vốn sĩ này là quý”
SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY

SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY

ThS. Lê Thị Minh Phượng - GV Khoa Lý luận cơ sở Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) khẳng định: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…” là một trong những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng, chính trị. Đề cập đến nội dung xây dựng Đảng về tư tưởng, văn kiện Đại hội XIII cũng nhấn mạnh cần phải: “nâng cao chất lượng tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” . Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả chất lượng giảng dạy các học phần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chương trình Trung cấp lý luận chính trị tại các trường chính trị tỉnh là nội dung cấp thiết. Điều đó xuất phát từ những lý do sau:
Tăng cường bồi dưỡng phẩm chất chính trị cho cán bộ, đảng viên hiện nay

Tăng cường bồi dưỡng phẩm chất chính trị cho cán bộ, đảng viên hiện nay

Tăng cường bồi dưỡng phẩm chất chính trị cho cán bộ, đảng viên hiện nay
Vai trò của nghiên cứu khoa học đối với giảng viên trường Chính trị tỉnh Kon Tum

Vai trò của nghiên cứu khoa học đối với giảng viên trường Chính trị tỉnh Kon Tum

Vai trò của nghiên cứu khoa học đối với giảng viên trường Chính trị tỉnh Kon Tum
Ý nghĩa thắng lợi của Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam

Ý nghĩa thắng lợi của Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam

Ý nghĩa thắng lợi của Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam
Bàn về khuynh hướng tư tưởng của danh y Lê Hữu Trác

Bàn về khuynh hướng tư tưởng của danh y Lê Hữu Trác

Bàn về khuynh hướng tư tưởng của danh y Lê Hữu Trác
Vai trò của Sách đối với con người

Vai trò của Sách đối với con người

Từ xa xưa, con người đã biết đến sự kỳ diệu của sách, đó là cái thần kỳ trong những cái thần kỳ mà nhân loại đã sáng tạo nên. Khi chưa có chữ in, chưa có máy in thì nhân loại đã nghĩ đến sách. Sách là công cụ dùng để ghi chép, lưu trữ và lưu truyền những hiểu biết của con người về thế giới khách quan.
Xây dựng, củng cố niềm tin chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở - vấn đề cần quan tâm

Xây dựng, củng cố niềm tin chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở - vấn đề cần quan tâm

Xây dựng, củng cố niềm tin chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở - vấn đề cần quan tâm
Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018

Chiều ngày 15/6/2018, Đảng bộ trường Chính trị tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Những lợi ích kinh tế quốc gia của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Những lợi ích kinh tế quốc gia của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Những lợi ích kinh tế quốc gia của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
Xây dựng phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của người cán bộ lãnh đạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của người cán bộ lãnh đạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của người cán bộ lãnh đạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Một số vấn đề về quyền con người trong pháp luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

Một số vấn đề về quyền con người trong pháp luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

Hôn nhân và gia đình là hiện tượng xã hội. Hôn nhân là cơ sở của gia đình, còn gia đình là tế bào của xã hội mà trong đó kết hợp chặt chẽ, hài hòa lợi ích của mỗi công dân, nhà nước và xã hội.
Tin nổi bật
zalo
Hotline