Tin đào tạo - Bồi dưỡng

Tin đào tạo - Bồi dưỡng
Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương khóa 17 - năm 2024

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương khóa 17 - năm 2024

    Sáng ngày 02/5/2024, Trường Chính trị tỉnh Kon Tum tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên chính và tương đương khóa 17, năm 2024. Tham dự buổi lễ khai giảng có Ths. Nguyễn Thọ Hòa - Phó Hiệu trưởng, các đồng chí lãnh đạo đại diện các Khoa, phòng của Trường Chính trị tỉnh và 61 học viên của khóa học.
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã - năm 2024

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã - năm 2024

 Thực hiện Kế hoạch số 1092/KH-UBND, ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh về việc bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Bế giảng lớp Cao cấp lí luận chính trị K73B.18 và K73B.19 hệ không tập trung

Bế giảng lớp Cao cấp lí luận chính trị K73B.18 và K73B.19 hệ không tập trung

Bế giảng lớp Cao cấp lí luận chính trị K73B.18 và K73B.19 hệ không tập trung
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính khoá 75, (hệ không tập trung) - năm học 2020-2021

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính khoá 75, (hệ không tập trung) - năm học 2020-2021

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính khoá 75, (hệ không tập trung) - năm học 2020-2021
Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân khoá 25 - năm 2020

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân khoá 25 - năm 2020

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân khoá 25 - năm 2020
Bế giảng và trao bằng Tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 70, năm học 2019 - 2020

Bế giảng và trao bằng Tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 70, năm học 2019 - 2020

Bế giảng và trao bằng Tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 70, năm học 2019 - 2020
Bế giảng và trao bằng Tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 67 và khóa 68, năm học 2019 - 2020

Bế giảng và trao bằng Tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 67 và khóa 68, năm học 2019 - 2020

Bế giảng và trao bằng Tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 67 và khóa 68, năm học 2019 - 2020
Tin nổi bật
zalo
Hotline