Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi
Công tác tư liệu, thư viện đối với việc giảng dạy và học tập tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

Công tác tư liệu, thư viện đối với việc giảng dạy và học tập tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

Trong thời đại ngày nay, thông tin và việc khai thác hiệu quả thông tin đã trở thành một trong những nhân tố hàng đầu của chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của bất kỳ quốc gia nào.
zalo
Hotline