Công tác nghiên cứu thực tế

Công tác nghiên cứu thực tế
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ, TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH KON TUM

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ, TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH KON TUM

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ, TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH KON TUM
Cán bộ, viên chức và người lao động trường Chính trị tỉnh Kon Tum làm theo phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cán bộ, viên chức và người lao động trường Chính trị tỉnh Kon Tum làm theo phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cán bộ, viên chức và người lao động trường Chính trị tỉnh Kon Tum làm theo phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản theo hướng gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao lợi thế cạnh tranh trong xây dựng nông thôn mới ở huyên Đắk Hà tỉnh Kon Tum hiện nay

Đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản theo hướng gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao lợi thế cạnh tranh trong xây dựng nông thôn mới ở huyên Đắk Hà tỉnh Kon Tum hiện nay

Đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản theo hướng gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao lợi thế cạnh tranh trong xây dựng nông thôn mới ở huyên Đắk Hà tỉnh Kon Tum hiện nay
Đẩy mạnh Công nghiệp chế biến gắn liền cơ giới hóa, tiêu thụ sản phẩm nền tảng của phát triển nông nghiệp bền vững phẩm trên địa bàn huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum

Đẩy mạnh Công nghiệp chế biến gắn liền cơ giới hóa, tiêu thụ sản phẩm nền tảng của phát triển nông nghiệp bền vững phẩm trên địa bàn huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum

Đẩy mạnh Công nghiệp chế biến gắn liền cơ giới hóa, tiêu thụ sản phẩm nền tảng của phát triển nông nghiệp bền vững phẩm trên địa bàn huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum
ĐOÀN CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH KON TUM LÀM VIỆC TẠI CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÀO CAI, TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LAI CHÂU, TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐIỆN BIÊN, TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH SƠN LA.

ĐOÀN CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH KON TUM LÀM VIỆC TẠI CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÀO CAI, TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LAI CHÂU, TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐIỆN BIÊN, TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH SƠN LA.

Thực hiện kế hoạch số 116 –KH/TCT ngày 15/01/2024 của Trường Chính Trị tỉnh Kon Tum về việc tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại các trường chính trị tỉnh khu vực phía Bắc. Nội dung nghiên cứu về xây dựng trường Chính Trị Chuẩn. Do đồng chí Đặng Luận, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn; Đ/c Mai Văn Bay, Trưởng khoa xây dựng Đảng làm Phó đoàn Cùng với 09 viên chức thuộc các khoa, phòng của trường. Thời gian: Từ ngày 17/02 - 24/02/2024
Tin nổi bật
zalo
Hotline