Hội nghị Học tập, Quán triệt chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Hội nghị Học tập, Quán triệt chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

  Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 10-01-2019 của Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Kon Tum Quán triệt chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chiều ngày 14-01-2019, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị.

         Đồng chí Bùi Phụ, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh đã dự và báo cáo quán triệt các nội dung:

         1. Nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

         2. Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

         Trong các nội dung nêu trên, đồng chí Bùi Phụ đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ của cán bộ, viên chức, người lao động trong Nhà trường như sau:

         - Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiềm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong đội ngũ cán bộ...

         - Thực hiện đúng các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ với Nhân dân. Tích cực tham gia các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, con người do Đảng, Nhà nước đề ra, làm gương và giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, trong cộng đồng.

         - Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tự giác thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, vận động Nhân dân cùng tham gia, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Để khuyên người ta làm, thì mình phải làm gương trước".

         - Tự giác thực hiện nghiêm Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của BCH TW Khóa XI "Về những điều đảng viên không được làm"; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư khóa XI "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp"; Quy định số 55-QĐ/TW ngỳ 19-12-2016 của Bộ Chính trị Khóa XII "về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng, viên; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương./.

                                                                                                        Tin, ảnh: Nhị Bùi

  Danh mục
  Tin nổi bật
  Tin liên quan
  Hội nghị quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ tám BCH TW khóa XII và các văn bản liên quan

  Hội nghị quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ tám BCH TW khóa XII và các văn bản liên quan

  Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/ĐUK ngày 26-11-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, chiều ngày 07-12-2018, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Kon Tum phối hợp với Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tổ chức Hội nghị Quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các văn bản liên quan cho gần 240 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của hai đơn vị.
  Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

  Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

  Sau gần một tháng làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (diễn ra từ ngày 22/10 đến ngày 20/11/2018) đã hoàn thành chương trình đề ra. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội biên soạn “Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV” để phục vụ công tác tuyên truyền sau kỳ họp
  Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2018

  Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2018

  Chiều ngày 30-01-2019, Đảng bộ trường Chính trị tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Đảng bộ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
  Công tác phát triển đảng viên nữ tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

  Công tác phát triển đảng viên nữ tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

  Công tác phát triển đảng viên nữ tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Kon Tum
  zalo
  Hotline