Quy định Về việc thi, kiểm tra các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

Quy định Về việc thi, kiểm tra các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

  Quy định Về việc thi, kiểm tra các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

  Số kí hiệu: Quy định kèm theo QĐ số 97 - QĐ/TCT ngày 20

  Ngày ban hành: 20/05/2021

  Ngày bắt đầu hiệu lực: 20/05/2021

  Thể loại: Nghị định

  Lĩnh vực: Quy định Đào tạo, bồi dưỡng

  Cơ quan ban hành: Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

  Người ký: Đặng Luận


  Các văn bản cùng thể loại "Nghị định"

  Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  112/2020/NĐ-CP   Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
  90/2020/NĐ-CP   Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

   

  Qui định thi kiểm tra 2021
  Danh mục
  Tin nổi bật
  Tin liên quan
  Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

  Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

  Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
  Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

  Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

  Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
  Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, số 06/2022/QH15

  Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, số 06/2022/QH15

  Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, số 06/2022/QH15
  zalo
  Hotline