Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, số 06/2022/QH15

Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, số 06/2022/QH15

  Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, số 06/2022/QH15

  Số kí hiệu: Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi 2022

  Ngày ban hành: 28/06/2022

  Ngày bắt đầu hiệu lực: 01/01/2024

  Thể loại: Luật

  Lĩnh vực: Văn bản pháp quy

  Cơ quan ban hành: Quốc hội

  Người ký: Vương Đình Huệ

  Luật Thi đua, khen thưởng
  Danh mục
  Tin nổi bật
  Tin liên quan
  Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

  Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

  Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
  Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

  Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

  Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
  Quy định Về việc thi, kiểm tra các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

  Quy định Về việc thi, kiểm tra các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

  Quy định Về việc thi, kiểm tra các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum
  zalo
  Hotline