Lớp bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa 5 - năm 2024

Lớp bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa 5 - năm 2024

                                   Tin, Ảnh: Trần Thị Hương – CV Phòng TCHCTTTL

  Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 08-11-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về đào tạo lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ năm 2024. Sáng ngày 03/6/2024, Trường Chính trị tỉnh Kon Tum tổ chức buổi lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương Khóa 5 - năm 2024.

  Tham dự buổi lễ: Đồng chí Nguyễn Thọ Hòa - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo các Khoa, phòng của Trường cùng với 69 học viên là công chức hiện đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng; và một số công chức được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong toàn tỉnh.

   

              Th.S Nguyễn Thọ Hòa, Phó Hiệu trưởng nhà Trường báo cáo Khai giảng

   Thời gian khoá bồi dưỡng là 10 ngày: Từ ngày 03/6 đến ngày 14/6/2024.

            Nội dung chương trình học được thực hiện theo Quyết định số 423/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chương trình bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Chương trình bao gồm 10 chuyên đề, trong đó có 08 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo, kiểm tra, đi thực tế, cụ thể:

            - Phần I: Kiến thức chung, gồm 02 chuyên đề và 01 báo cáo

            Chuyên đề 1: Tổng quan về lãnh đạo, quản lý cấp phòng; Chuyên đề 2: Văn hóa lãnh đạo, quản lý; Chuyên đề báo cáo: Cải cách hành chính nhà nước ở địa phương và vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

  - Phần II: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, gồm 06 chuyên đề và 01 báo cáo :Chuyên đề 1: Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo, quản lý cấp phòng; Chuyên đề 2: Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch của cấp phòng; Chuyên đề 3: Kỹ năng phân công, kiểm tra, giám sát công việc; Chuyên đề 4: Kỹ năng áp dụng pháp luật; Chuyên đề 5: Kỹ năng tổ chức, điều hành họp; Chuyên đề 6: Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ;Chuyên đề báo cáo: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở tỉnh Kon Tum.

            - Phần III: Đi thực tế (06 tiết), kiểm tra.

  Các đ/c học viên sẽ đư­­ợc bố trí thời gian nghe giảng và thảo luận tại lớp. Sau khi kết thúc các chuyên đề, học viên sẽ làm 01 bài kiểm tra (hình thức trắc nghiệm), nếu không đạt yêu cầu học viên phải làm bài kiểm tra lại.

            Tại buổi lễ khai giảng đồng chí Nguyễn Thọ Hòa - Phó Hiệu trưởng yêu cầu các đồng chí học viên phải thực hiện tốt các quy định, quy chế của Nhà trường; Xác định rõ tư tưởng,  động cơ và xem đây là nhiệm vụ chính trị để tập trung học tập đạt kết quả cao; Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện.       

  Cuối khóa học, căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của từng học viên, Hội đồng Nhà trường sẽ xét công nhận hoàn thành chương trình và cấp chứng chỉ cho các đồng chí đã hoàn thành chương trình bồi d­ưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương./.

  Thông báo mới nhất
  Văn bản mới
  Biểu mẫu
  Tin liên quan
  zalo
  Hotline