Khai giảng lớp Trung cấp LLCT Khóa 103, Hệ không tập trung, năm học 2024-2025

Khai giảng lớp Trung cấp LLCT Khóa 103, Hệ không tập trung, năm học 2024-2025

                                   Tin, Ảnh: Trần Thị Hương – CV Phòng TCHCTTTL.

   

  Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 08-11-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về đào tạo lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ năm 2024, Sáng ngày 03/6/2024, Trường Chính trị tỉnh Kon Tum, tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Khóa 103, hệ không tập trung, khóa học 2024 - 2025.

             Dự Lễ Khai giảng có TS. Đặng Luận - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Kon Tum; đại diện lãnh đạo các phòng, khoa của Trường Chính trị tỉnh cùng với 69 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và các đơn vị ngành dọc, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

   

   

         TS. Đặng Luận, Tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai giảng lớp học

  Thời gian đào tạo khóa học được thực hiện trong 12 tháng. Lớp học được đào tạo theo khung chương trình Trung cấp Lý luận chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành (kèm theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ngày 21/01/2021). Học viên phải hoàn thành đầy đủ các phần học với thời lượng 1.056 tiết. Trong đó, thời lượng học lý thuyết khoảng 3/4, thời lượng thảo luận khoảng 1/4. Nội dung của chương trình đào tạo: 05 Khối kiến thức với 896 tiết và  phần nghiên cứu thực tế cụ thể:

            Phần I: Nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Phần II: Lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Phần III: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Phần IV: Quản lý hành chính Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Phần V: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành) và kiến thức bổ trợ; Phần về nghiên cứu thực tế, ôn tập, thi tốt nghiệp và các hoạt động khác (160 tiết).

  Sau khi học viên hoàn thành đầy đủ nội dung, chương trình học tập theo quy định sẽ được Hiệu trưởng Trường công nhận tốt nghiệp và cấp Bằng Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị.

  Phát biểu tại buổi lễ Khai giảng TS. Đặng Luận - Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Mỗi giảng viên phải chủ động nghiên cứu, chuẩn bị tốt bài giảng; vận dụng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI vào trong bài giảng; luôn đổi mới, sáng tạo, vận dụng tốt các phương pháp giảng dạy vào bài giảng.

  Đối với học viên cần xác định động cơ học tập đúng đắn, phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác học tập, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Tăng cường nghiên cứu, tìm đọc thêm tài liệu để mở rộng phạm vi liên hệ với thực tiễn đặt ra, tích cực tham gia trao đổi, thảo luận trong giờ học.  Thực hiện nghiêm túc Quy chế đào tạo và các nội quy, quy định của Trường Chính trị tỉnh.

  Thông báo mới nhất
  Văn bản mới
  Biểu mẫu
  Tin liên quan
  zalo
  Hotline