Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Cựu Chiến binh khóa 19 và lớp Bồi d¬ưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân khóa 27 - năm 2024

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Cựu Chiến binh khóa 19 và lớp Bồi d¬ưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân khóa 27 - năm 2024


  Nguồn tin: Th.S Đinh Lý Hương - Phòng TCHCTTTL

             Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 08/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về đào tạo lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ năm 2024; Kế hoạch số 110-KH/TCT ngày 07/12/2023 của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum về Đào tạo - Bồi dưỡng năm 2024, sáng ngày 11/03/2024, Trường Chính trị tỉnh Kon Tum tổ chức Khai giảng lớp Bồi d­ưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân khóa 27 – năm 2024; Th.S. Nguyễn Thọ Hoà, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Kon Tum dự và phát biểu khai giảng lớp học. Lớp Bồi d­ưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân khóa 27 có 100 đồng chí học viên, thời gian khóa bồi dưỡng từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 3 năm 2024.

             

  Th.S. Nguyễn Thọ Hoà, Phó hiệu hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân khóa 27 – năm 2024
  TS. Đặng Luận, Tỉnh ủy viên - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Kon Tum phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Cựu Chiến binh khóa 19 – năm 2024

                 Trước đó, sáng ngày 04/03/2024, Trường Chính trị tỉnh Kon Tum đã tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Cựu Chiến binh khóa 19 - năm 2024. TS. Đặng Luận, Tỉnh ủy viên - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Kon Tum dự và phát biểu khai giảng. Lóp có 136 học viên tham dự. Qua 04 ngày học tập, chiều 07 tháng 3 năm 2024 nhà trường tổ chức bế giảng kết thúc khóa Bồi d­ưỡng nghiệp vụ công tác Hội Cựu Chiến binh năm 2024. 100% học viên đã hoàn thành nội dung chương trình tập huấn đã đề ra.

  TS. Đặng Luận, Tỉnh ủy viên - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Kon Tum phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Cựu Chiến binh khóa 19 – năm 2024

                                          

  Thông báo mới nhất
  Văn bản mới
  Biểu mẫu
  Tin liên quan
  MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢN LÝ NĂM 2023.

  MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢN LÝ NĂM 2023.

  MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢN LÝ NĂM 2023.
  Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022

  Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022

  BBT giới thiệu toàn văn Kế hoạch 762-KH/HVCTQG, ngày 25/02/2022 của Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022
  zalo
  Hotline